ویژگی های حفاظ شاخ گوزنی

تولید کننده حفاظ شاخ گوزنی

از ویژگی های حفاظ شاخ گوزنی میتوان به عرض حفاظ شاخ گوزنی اشاره کرد .

این عرض بعلت اینکه از عرض دیوار تقریبا بیشتر است میتوان گفت که دارای ویژگی امنیت کثیر است.

یعنی بجز خود دیوار این حفاظ بعلت پهنایش جلوی ورود را میگیرد.

هرچند پهنای این حفاط یکی از ویژگی های بارز این حفاظ است.

از ویژگی های دیگر این حفاظ میتوان به تراکمش اشاره کرد.

تراکم حفاظ شاخ گوزنی

تراکم حفاظ شاخ گوزنی یعنی اینکه بعلت استفاده از تعداد زیادی میلگرد در حفاظ شاخ گوزنی این حفاظ راه های نفوذ را بسته است

تا همین قسمت از بین میلگردهای حفاظ شاخ گوزنی نمیشه رد شد

بنابراین تا به این جای کار حفاظ شاخ گوزنی برای نصب بسیار عالی است.

از دیگر ویژگی های حفاظ شاخ گوزنی میتوان به این موضوع اشاره کرد دارای سر های تیز هستند.

یعنی جهت اینکه نفوذ از روی حفاظ شاخ گوزنی راحت صورت نگیرد سر میلگرد ها را همچون نیزه تیزه میکنند

تا در صورت برخورد با متجاوز دچار آسیب شود.

موضوع مهمتر از اینکه سر حفاظ شاخ گوزنی را تیز میکنند این است

که متجاوز بادیدن سرهای این نیزه ها بترساند متجاوز را که این ویژگی را در تمام حفاظ ها میبیبنین

از دیگر ویژگی های حفاظ شاخ گوزنی میتوان به این موضوع اشاره برگرفته است

از دامن طبیعت الهام گرفته شده است نه ذهن ماشینی انسان بنابراین میتوان گفت نگاه به حفاظ شاخ گوزنی انسان را یاد طبیعت و گوزن میندازد در ست است بصورت کامل این ایده از شاخ گوزن گرفته شده است.

همانطور که از اسم این حفاظ پیداست حفاظ شاخ گوزنی ایده را در اسم خود آشکارا میگوید.

از دیگر ویژگی این حفاظ به زیبایی آن میتوان اشاره کرد.

به  قطعیت زیبایی این حفاظ بر هیچکس پوشیده نیست علتش هم همانطور که گفتیم طبیعت است طبیعت زیباست بنابراین هر ایده ای از زیبا گرفته شود ناخودآگاه بسیار زیبایی خود را به نمایش میگذارد.

دیدگاه ها

انواع حفاظ

تماس با ایمن گستر

شماره تماس: 09124884349 آدرس: یافت آباد - بلوار معلم - بلوار بهار - ایمن گستر

انواع حفاظ

حفاظ شاخ گوزنی
حفاظ لیلیوم
حفاظ نیزاری

نصب انواع حفاظ

نصب حفاظ شاخ گوزنی
نصب حفاظ لیلیوم
نصب حفاظ نیزاری

شبکه های اجتماعی