شرایط آب و هوایی حفاظ

همواره یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان حفاظ شرایط آب و هوایی حفاظ بوده است

اهمیت حفاظ:

همواره تامین امنیت برای انسان از ملزومات زندگی در شهر یا هرنقطه ای از دنیا بوده است این تامین امنیت همیشه دغدغه بشر از انسان های اولیه تاکنون بوده است

برای مثال این تامین امنیت در هر دوره روش های مختلفی داشت

امنیت به میزانی اهمیت دارد که تئوریسین ها در این زمینه میگویند ترس از نامنی از خود نامنی دارای وحشتی بیشتر است

به قطعیت این جمله معروف را شنیده اید که ترس از مرگ از خودمرگ ترسناکتر است

اهمیت حفاظ در اینجاست که معلوم میشود این حفاظ از جمله وسایلی است که موجب تامین امنیت یک انسان و آرامش ذهنی یک انسان میشود.

خب برای اینکه تامین امنیت را بصورت کامل انجام دهیم باید به تمامی پارامترها اعم از شرایط آب و هوایی حفاظ توجه کرد.

انواع حفاظ

حفاظ شاخ گوزنی

حفاظ لیلیوم

حفاظ نیزاری

حفاظ مردابی(نخلی)

حفاظ آبشاری

و………

باید

حفاظ لیلیوم

حفاظ لیلیوم

بوته ای

حفاظ لیلیوم

حفاظ بوته ای

حفاظ شاخ گوزنی

شرایط آب وهوایی بر روی حفاظ

آب و هوا از جمله آبجکت هایی است که تاثیر مستقیم بر حفاظ دارد خب جنس حفاظ از آهن است.

آهن هم همیشه از مهمترین عناصری بوده است که در تاریخ مورد استفاده بشر بوده است

اما عنصر آهن با تمام این ویژگی هایش یک مشکل بزرگ دارد که در مقابل رطوبت و آب از بین میرود درست است .

همان لحظه از بین نمیرود اما در مداومت این فرآیند کامل از بین میرود.

بنابراین در شهرهای شمالی ایران فرآیند رطوبت را بسیار باید مورد اهمیت قرار داد

خب در شهرهای شمالی ایران از جمله رشت ،بابلسر باید به نوع حفاظ بسیار دقت کنیم البته که نه به خود حفاظ بلکه به رنگ حفاظ

رنگ حفاظ در آب و هوای مرطوب

مدل و نوع حفاظ در همه جا یکسان است اما این حفاظ که در همه جا یکسان است در جاهای مختلف آب وهوایی باید نصب شود .

بنابراین در نصب حفاظ سازنده باید اعلام شود که موقعیت آب و هوایی چگونه است

برای مثال ایران یکی از بزرگترین کشورهای دنیا است برای مثال اگر در شمال غرب ایران بارندگی برف و شرایط آب و هوایی-۲۰ درجه راداشته باشیم در همان زمان این آب و هوا در جنوب شرق کشور زاهدان دمای هوا به۴۰ درجه میرسد .

این تفاوت آب و هوایی بر روی حفاظ ما بسیار تاثیر دارد.

بهترین نوع رنگ کاری بر روی حفاظ :

به دلیل شرایط مختلف آب و هوایی بهترین مدل رنگ در مناطق شرجی رنگ کاری استخری است که تمامی حفاظ بصورت کامل داخل رنگ میشود

دیدگاه ها

انواع حفاظ

تماس با ایمن گستر

شماره تماس: 09124884349 آدرس: یافت آباد - بلوار معلم - بلوار بهار - ایمن گستر

انواع حفاظ

حفاظ شاخ گوزنی
حفاظ لیلیوم
حفاظ نیزاری

نصب انواع حفاظ

نصب حفاظ شاخ گوزنی
نصب حفاظ لیلیوم
نصب حفاظ نیزاری

شبکه های اجتماعی