حمل ونقل حفاظ

حفاظ شاخ گوزنی

برای  حمل و نقل حفاظ  اعم از حفاظ شاخ گوزنی ،حفاظ ساختمانی ،حفاظ آبشاری ،حفاظ لیلیوم ،حفاظ نخل (مردابی)،حفاظ روسی

برای حمل حفاظ اگر محل مورد نصب در نزدیکی محل فروش باشد و حق نصب هم با فروشنده باشد در صورت ارزش بار این نوع حمل رایگان انجام میشود .

۲-حجم حفاظ خریداری شده زیاد است و برای مثال ۴۰۰ متر حفاظ شاخ گوزنی خریداری شده است.

حق نصبش هم با فروشنده است همان متری ۱۰هزارتومان اما محل نصب در شمال کشور است این نوع حمل نصب نصب به قیمت حفاظ و سود بار با توافق طرفین مبلقی از دو طرف گرفته شده و هزینه حمل بار را میدهند

۳-تمام هزینه حمل و نقل را خریدار پپردازد که معمولا این متد رخ میدهد.

حمل حفاظ شاخ گوزنی:

حمل حفاظ شاخ گوزنی بعلت تراکم در بین شاخ هایش و عرض زیاد حفاظ شاخ گوزنی حمل و نقل حفاظ سخت میشود.

حمل ونقل حفاظ شاخ گوزنی با یک خاور تنها ۹۰ متر میباشد یعنی باخاور ۹۰متر میتوان حفاظ شاخ گوزنی جابجا کرد.

اما حفاظ دیواری حمل نقل  ساده و راحتی دارد یعنی حمل و نقل حفاظ دیواری راحت انجام میشود ۱۴۰متر حفاظ دیواری بر روی یک خاور قابل انتقال است.

مسئول حمل و نقل:

در صورت خرید و سفارش نصب و حمل حفاظ اعم از حفاظ لیلیوم ،حفاظ آبشاری ،حفاظ روسی،حفاظ مردابی،آکاردئون شرکت ایمن گستر موظف به قبول مسئولیت حمل این بار تا مقصد است.

اگر در بین مقصد اتفاقی بیفتد برای بار حفاظ مسئولیت این رخ داد شرکت ایمن گستر است

و مسئول تامین مجدد حفاظ ها یا درب شرکت ایمن گستر است..

ویژگی حمل حفاظ توسط شرکت ایمن گستر :

۱-مسئولیت حمل بار با شرکت ایمن گستر است.

۲-داشتن رانندگان متخصصص حمل حفاظ.

۳-شناخت مسیرهای و میانبورها برای حمل حفاظ.

۴-بیست سال سابقه حمل و نصب حفاظ.

۵-مسئول تحویل بار آنچه که در فاکتور نوشته شده است.

۶-ازبین نرفتن رنگ حفاظ در حمل ونقل

 

 

دیدگاه ها

انواع حفاظ

تماس با ایمن گستر

شماره تماس: 09124884349 آدرس: یافت آباد - بلوار معلم - بلوار بهار - ایمن گستر

انواع حفاظ

حفاظ شاخ گوزنی
حفاظ لیلیوم
حفاظ نیزاری

نصب انواع حفاظ

نصب حفاظ شاخ گوزنی
نصب حفاظ لیلیوم
نصب حفاظ نیزاری

شبکه های اجتماعی