رنگ کاری استخری

نصب شاخ گوزنی

متدهای مختلف رنگ کاری در دنیا وجود دارد که متد رنگکاری استخری یکی از این متدها است

اما در این مقاله متدهای دیگر دیگر رنگ کاری را نیز مورد بررسی قرار میدهیم.

انواع مدل رنگکاری :

۱-رنگکاری با قلم

۲-رنگ کاری پیستونی 

۳-رنگکاری حوضچه ای یا استخری 

۴-رنگ کاری کوره ای

روش های رنگکاری حفاظ شاخ گوزنی:

حفاظ شاخ گوزنی را تقریبا به هر کدام از این روش ها میتوان رنگکاری کرد.

۱-رنگکاری با قلم:

در این روش با قلم شروع میکنیم حفاظ یاهمان حفاظ شاخ گوزنی را رنگ میکنیم در این روش باید تک تک میلگردهای استفاده شده در حفاظ رنگ  شود در مدل حفاظ شاخ گوزنی این کار سخت تر است علت هم این است که تراکم در حفاظ شاخ گوزنی زیاد است.

حال شما تصور کنین که تک تک این حفاظ ها رنگ شود بنابراین روش رنگ کاری با قلم برای حفاظ شاخ گوزنی مناسب نیست .

۲-رنگکاری پیستونی:

در این روش با یک پمپ هوا  شروع میکنیم به رنگ کاری که رنگ با فشار هوا پخش میشود و به حفاظ و حفاظ شاخ گوزنی میچسبد و موجب رنگکاری میشود

معایب:

علت استفاده نکردن برای حفاظ شاخ گوزنی این روش این است که باید دقیق رنگ شود واگرنه احتمال حتمی قسمت هایی از حفاظ شاخ گوزنی رنگ نمیشود.

۳-رنگکاری حوضچه ای یا استخری :

این متد متد مورد استفاده شرکت ایمن گستر برای رنگکاری حفاظ است که دراین متد  نیاز به یک استخر ۸متری و یا یک وان ۳متر مربعی است که حفاظ شاخ گوزنی را وارد وان میکنیم تا یکدست رنگکاری شود.

بهترین روش رنگکاری حفاظ شاخ گوزنی:

از دید شرکت ایمن گستر بهترین روش رنگ کاری متد رنگکاری حوضچه ای است که حفاظ تمام قد وارد حوضچه یا وان رنگ میشود.

تنها ضعف این نوع رنگکاری در قسمت استفاده از رنگ است که مصرف رنگ را زیاد میکند.

 

 

دیدگاه ها

انواع حفاظ

تماس با ایمن گستر

شماره تماس: 09124884349 آدرس: یافت آباد - بلوار معلم - بلوار بهار - ایمن گستر

انواع حفاظ

حفاظ شاخ گوزنی
حفاظ لیلیوم
حفاظ نیزاری

نصب انواع حفاظ

نصب حفاظ شاخ گوزنی
نصب حفاظ لیلیوم
نصب حفاظ نیزاری

شبکه های اجتماعی