حفاظ شاخ گوزنی ارتفاع ۵۰ تراکم ۸

حفاظ ساخ گوزنی ارتفاع ۵۰ تراکم ۸ از نوع حفاظ شاخ گوزنی است که کم کاربرد است

علت کم کاربرد بودن این نوع حفاظ ارتفاع کمش است که نتیجه این ارتفاع نفوذ نسبتا سخت متجاوز است

علت اینکه گفتیم نسبتا سخت است به این علت است که ارتفاع استاندارد برای حفاظ شاخ گوزنی میانگین ۸۰سانتیمتر است.

حفاظ شاخ گوزنی ارتفاع ۵۰ یعنی اینکه از کف حفاظ تا نوک بلندترین شاخ ۵۰  سانتیمتر ارتفاع دارد

تراکم ۸ یعنی اینکه در طول یک حفاظ تعداد شاخ های بلند رو بشماریم تعداد شاخ های بلند تراکم حفاظ را مشخص میکند

طول یک شاخه حفاظ شاخ گوزنی ۲متر است بنابراین وقتی میگوییم تراکم۸یعنی در یک شاخه ۸ شاخ بلند دارد

تراکم حفاظ شاخ گوزنی

تراکم حفاظ شاخ گوزنی

عکس بالا برای تراکم ۱۰ است اما خودتان محاسبه کنین تراکم ۸ چقدر میشود

هزینه نصب حفاظ شاخ گوزنی ارتفاع۵۰ تراکم۸:

هزینه هرمتر نصب این نوع حفاظ تنها ۱۰ هزار تومان به ازای هر متر است

برای مثال اگر طول نرده های شما ۲۳۰متر باشد ۲۳۰ متر را ضربدر ۱۰هزار تومان میکنیم

وهزینه نصب بدست میاید.

۲۳۰  *۱۰,۰۰۰  =۲,۳۰۰,۰۰۰

درست است هزینه نصب دومیلیون و سیصدهزارتومان میشود.

هزینه حمل حفاظ شاخ گوزنی ارتفاع۵۰ تراکم۸:

هزینه حمل نسبت به فاصله مبدا به مقصد محاسبه میشود

البته این راهم باید اعلام کنیم اگر حفاظ ها را شرکت ایمن گستر حمل کند هزینه حمل بار نسبت به باربری کمتر محاسبه میشود

تحویل روی دیوار حفاظ شاخ گوزنی ارتفاع ۵۰ تراکم ۸:

تحویل روی دیوار یعنی اینکه خریدار هزینه های

۱-حفاظ شاخ گوزنی ارتفاع ۵۰ تراکم ۸

۲-حمل بار تا مکان مورد نظر

۳-هزنیه نصب حفاظ شاخ گوزنی

،را در محل را میپردازد

در صورت خرید به این روش شرکت تولید کننده موظف میشود کار را با گارانتی  حمل ونصب تحویل بدهد یعنی اینکه در صورت شکستن بار شرکت موظف است بار دیگری را جایگزین کند

یعنی اینکه این نوع خرید راحت ترین نوع خرید است وشرکت ها به این نوع خرید ،تحویل حفاظ روی دیوار میگویند.

دیدگاه ها

انواع حفاظ

تماس با ایمن گستر

شماره تماس: 09124884349 آدرس: یافت آباد - بلوار معلم - بلوار بهار - ایمن گستر

انواع حفاظ

حفاظ شاخ گوزنی
حفاظ لیلیوم
حفاظ نیزاری

نصب انواع حفاظ

نصب حفاظ شاخ گوزنی
نصب حفاظ لیلیوم
نصب حفاظ نیزاری

شبکه های اجتماعی